VNCO

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen is de brancheorganisatie die de belangen van Nederlandse circussen behartigt.

Nederlandse circusondernemingen die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden.

De VNCO is gesprekspartner bij de plaatselijke en landelijke overheid en tal van andere organisaties met betrekking tot regelgeving, veiligheid, educatie en circusdieren.

Alle leden zijn actief in werkgroepen: economische zaken | regelgeving | sociaal & maatschappelijk | dieren | cultuur | communicatie.

De VNCO werd opgericht op 20 oktober 1995.

Circus Sijm Circus Freiwald Kerstcircus Etten-Leur Corpus Acrobatics Circus Zanzara Circus Moustache Magic Circus Circus Zanzara Wintercircus Arlette Hanson Circus Sijm