Introductie

VNCO

De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen is een organisatie die de belangen van Nederlandse circussen behartigt. Ze bestaat sinds 20 oktober 1995. Nederlandse circusondernemingen die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden.

Doelstellingen

Een van de VNCO doelstellingen is om circus op de culturele kaart te krijgen en als kunstvorm erkend te worden. Het begrip circus moet ook naar voren komen als we het hebben over kunstbeleid. Het beleid op dit gebied is in Nederland nog steeds afwijkend van andere Europese landen. Andere belangrijke doelstellingen zijn om werkbare regelgeving te krijgen op gebied van werk en inkomen voor artiesten, veiligheid en transport, opleiding en educatie en welzijn van dieren.

ECA

De VNCO heeft in februari 2002 mede het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van de European Circus Association. De VNCO onderschrijft de intentie van de European Circus Association om te komen tot Europese regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen.