VNCO
De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen is de brancheorganisatie die de belangen van Nederlandse circussen behartigt. Ze bestaat sinds 20 oktober 1995. Nederlandse circusondernemingen die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden.

De VNCO is gesprekspartner bij de plaatselijke en landelijke overheid en tal van andere organisaties met betrekking tot regelgeving, veiligheid, educatie en circusdieren.

ECA
De VNCO heeft in 2002 mede het initiatief genomen tot de oprichting van de European Circus Association, de Europese circusbrancheorganisatie. De VNCO onderschrijft de intentie van de European Circus Association om te komen tot Europese regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen.

BOVAK
Sinds 2014 is er een krachtenbundeling tussen de VNCO en BOVAK (brancheorganisatie voor de kermiswereld).

facebook     logo erfgoed