VNCO
De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen is een organisatie die de belangen van Nederlandse circussen behartigt. Ze bestaat sinds 20 oktober 1995. Nederlandse circusondernemingen die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden.

Doelstellingen
Een van de VNCO doelstellingen is om circus op de culturele kaart te krijgen en als kunstvorm erkend te worden. Het begrip circus moet ook naar voren komen als we het hebben over kunstbeleid. Andere belangrijke doelstellingen zijn om werkbare regelgeving te krijgen op gebied van werk en inkomen voor artiesten, veiligheid en transport, opleiding en educatie en welzijn van dieren.

ECA
De VNCO heeft in februari 2002 mede het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van de European Circus Association. De VNCO onderschrijft de intentie van de European Circus Association om te komen tot Europese regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen.

BOVAK
Sinds 19 april 2014 is er een krachtenbundeling tussen de VNCO en BOVAK (brancheorganisatie voor de kermiswereld).