Brief van minister Verburg

(13 juli 2007)

Minister Gerda Verburg heeft in juli nogmaals benadrukt dat ze niets ziet in een verbod op circussen met wilde dieren. Ook mogen gemeentes in de ogen van de minister geen lokaal verbod instellen op basis van de dierenwelzijn regels (GGWD). De minister kondigt een onderzoek aan naar het houden, trainingsmethoden en transport van wilde dieren in het circus. De uitkomst van dit onderzoek levert mogelijk ideeën op voor de Nota Dierenwelzijn die haar departement voorbereid.

Klik hier voor de brief van de minister.


De Vereniging Nederlandse Circusondernemingen (VNCO) en het Breed Overleg Circusdieren (BOC) is verheugd met de uitspraak van de minister. De minister stelde nog eens dat ze de regelgeving die VNCO en BOC ontwikkeld hebben van harte ondersteunt, ook financieel. Deze regelgeving is zojuist in druk verschenen. Alle Nederlandse gemeentes krijgen de ‘Richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen’ toegezonden.


Overigens wordt de juridische actie tegen het besluit van de Gemeente Winschoten om wilde dieren uit hun gemeente te verbannen, doorgezet. Op woensdag 11 augustus jl. heeft Circus Herman Renz, in samenwerking met de VNCO, formeel een bezwaar aangetekend tegen de plannen. De commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente doet in september uitspraak. De VNCO zal een schadeclaim indienen bij de Gemeente Winschoten als zij circussen met wilde dieren blijft weigeren.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon