Circuswereld blij met resultaat onderzoek dierenwelzijn

(27 juli 2009)

Geen aanleiding voor een verbod op vierbenige artiesten

Circuswereld blij met resultaat onderzoek dierenwelzijn

Circusmensen zijn serieus bezig om binnen hun mogelijkheden verantwoord met dieren om te gaan. Dat concludeert het team dat in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit het dierenwelzijn bij Nederlandse circussen onderzocht. De uitkomsten werden vandaag aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO), European Circus Association (ECA) en Club van Circusvrienden Nederland (CvCN) zijn blij met de resultaten. ,,Uit het rapport blijkt dat de dieren in goede gezondheid zijn en geen schade ondervinden van optredens. Er is dus geen aanleiding voor een verbod", stelt woordvoerder Adri Lammers.

Onderzoek

Minister Gerda Verburg (LNV) gaf in juli 2007 op verzoek van de Tweede Kamer opdracht tot een onderzoek naar dierenwelzijn bij Nederlandse circussen. Aanleiding vormt de voortdurende maatschappelijke en politieke discussie over dit onderwerp. De Animal Sciences Group (ASG) van de universiteit in Wageningen werd verzocht aspecten als transport, huisvesting en gezondheid van circusdieren te onderzoeken.

In 2008 namen onderzoekers van ASG zes in Nederland reizende circusondernemingen intensief onder de loep. Hun bevindingen zijn verwoord in een rapport en aan de Tweede Kamer overhandigd. Hoewel er op een aantal punten ruimte voor verbetering bestaat, is het rapport overwegend positief over de manier waarop circussen met hun vierbenige artiesten omgaan. Onderzoekers concluderen dat de gezondheids- en voedingstoestand van de dieren over het algemeen in orde is. Ook het transport blijkt geen nadelige invloed te hebben en optredens in de piste zijn volgens het rapport niet schadelijk.

Conclusies waar door de VNCO verheugd op gereageerd wordt. ,,Het bevestigt wat we eigenlijk al veel langer wisten. De kritiek van sommige politici en actiegroepen heeft geen wetenschappelijke basis'', verklaart woordvoerder Adri Lammers. ,,Er komt ook naar voren dat trainers een hechte band met hun dieren hebben." Hij wijst verder op de onderkomens van onder meer leeuwen en tijgers. ,,Circussen zijn op dit gebied met hun tijd mee gegaan. De onderzoekers stellen terecht vast dat waar mogelijk grote buitenverblijven worden opgebouwd, compleet met verrijkingselementen."

Regels

Lammers hoopt dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. ,,Er is geen reden om diersoorten uit de piste te verbannen. Dat is nu gelukkig duidelijk. Wel moet de huisvesting aan eisen worden verbonden, we hebben behoefte aan regelgeving. Die regels moeten dan natuurlijk ook door de overheid gecontroleerd worden. Zo kun je misstanden voorkomen."

De circuswereld zal daarnaast zelf aan de slag moeten, concludeert hij. ,,Uit het rapport blijkt dat de administratie bij circussen voor verbetering vatbaar is. Daar gaan we werk van maken. Dat geldt ook voor de educatie van trainers." Onderzoekers ontdekten daarnaast dat calamiteitenplannen vaak ontbreken. ,,Hoewel ongelukken zelden tot nooit voorkomen, zorgen we ervoor dat gedurende het seizoen 2009 elk circus een dergelijk plan ontwikkelt."

Een ander punt van zorg van de onderzoekers, is het houden van olifanten in circussen. ,,Onterecht", zegt Lammers. ,,Er zijn slechts twee ondernemingen met dikhuiden onderzocht waarvan er een uit het buitenland komt en niet maatgevend is voor de manier waarop circussen doorgaans hun olifanten huisvesten." Het andere circus wordt kritisch bekeken omdat er een Indische olifant solitair gehouden wordt. ,,De olifant zou zich vervelen omdat soortgenoten ontbreken. Door internationale regelgeving is het voor circussen helaas onmogelijk om nieuwe olifanten aan te schaffen." Toch is er volgens Lammers geen reden tot ongerustheid. ,,Het betreffende dier is kerngezond en heeft een intensieve band met haar trainster. We zullen onderzoeken hoe we haar verblijf kunnen optimaliseren en daarbij de aanbevelingen die in het rapport staan opvolgen."

Ondanks de kritische punten is Lammers tevreden. ,,Ruim 1.480.000 mensen bezoeken jaarlijks een klassieke circusvoorstelling. Daarmee is het circus een van de populairste vormen van familie- entertainment in Nederland. Mensen van alle leeftijden ervaren in het circus de schoonheid en intelligentie van dieren. Dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van hun welzijn, na jarenlange discussies tussen voor- en tegenstanders toont het rapport nu eindelijk aan dat er op dit punt geen aanleiding tot zorg is."

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon