Winschoten mag circus met roofdieren niet weigeren

(28 oktober 2008)

De VNCO en Circus Herman Renz zijn buitengewoon ingenomen met de uitspraak van de rechtbank Groningen. Die bepaalde dat de burgemeester van de gemeente Winschoten niet het recht heeft om een circus een vergunning te weigeren omdat er (wilde) dieren optreden in de show. In het vonnis wijst de rechtbank erop dat op gemeentelijk niveau geen aanvullende bevoegdheid toekomt om regels te stellen met betrekking tot dierenwelzijn. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat de burgemeester van de gemeente Winschoten onvoldoende concreet op de aanvraag gericht onderzoek heeft verricht of laten verrichten. Het beroep van Circus Herman Renz en de VNCO is daarom gegrond verklaard.
 
In 2006 vroeg Circus Herman Renz een speelvergunning aan bij de gemeente Winschoten voor het jaar 2007. Deze vergunning werd geweigerd op grond van het feit dat Circus Herman Renz een klassiek circus met (wilde) dieren is. De burgemeester van de gemeente Winschoten weigerde de vergunning op grond van een besluit van de gemeenteraad dat een circus met roofdieren niet welkom is in Winschoten. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Winschoten om de bezwaren van Circus Herman Renz en de VNCO gegrond te verklaren, bleef de burgemeester bij haar weigering om aan het circus een speelvergunning te verlenen. De circuswereld heeft hierop teleurgesteld gereageerd en daagde de gemeente voor de rechter. Aan de kosten van juridische begeleiding werd bijgedragen door een groot aantal circussen, aanverwante partijen en zelfs particuliere circusvrienden.
 
De circuswereld is niet alleen blij met de uitspraak van de rechter die nu op tafel ligt. Ook het reeds lopende onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw naar het welzijn van circusdieren wordt van harte toegejuicht. De VNCO ziet de resulaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke en terzake deskundige wetenschappers, met vertrouwen tegemoet.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon