Uitspraak hoger beroep Winschoten

(26 augustus 2009)

Circus Herman Renz en de VNCO, de branchevereniging van de Nederlandse circussen, zijn uiterst tevreden met de uitspraak in hoger beroep van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij de uitspraak van de rechtbank Groningen van 28 oktober 2008 is bevestigd. De rechter in Groningen stelde vorig jaar al dat de burgemeester van de gemeente Winschoten niet het recht heeft om een circus een vergunning te weigeren omdat er (wilde) dieren optreden in de show. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze uitspraak als hoogste bestuursrechter in Nederland vandaag bevestigd.

In 2006 vroeg Circus Herman Renz een speelvergunning aan bij de gemeente Winschoten voor het jaar 2007. Deze vergunning werd geweigerd op grond van het feit dat Circus Herman Renz een klassiek circus met (wilde) dieren is. De burgemeester van de gemeente Winschoten weigerde de vergunning op grond van een besluit van de gemeenteraad dat een circus met (wilde) dieren niet welkom is in Winschoten. Ondanks het advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Winschoten om de bezwaren van Circus Herman Renz en de VNCO gegrond te verklaren, bleef de burgemeester bij haar weigering om aan Circus Herman Renz geen speelvergunning te verlenen. De circuswereld heeft hierop teleurgesteld gereageerd en daagde de gemeente voor de rechter. Aan de kosten van juridische begeleiding werd bijgedragen door een groot aantal circussen, aanverwante partijen en zelfs particuliere circusvrienden. In 2008 oordeelde de rechtbank Groningen dat op gemeentelijk niveau geen aanvullende bevoegdheid toekomt om regels te stellen met betrekking tot dierenwelzijn. Daarenboven heeft de rechtbank geoordeeld dat de burgemeester van de gemeente Winschoten onvoldoende concreet op de aanvraag gericht onderzoek heeft verricht of laten verrichten. Het beroep van Circus Herman Renz en de VNCO werd derhalve gegrond verklaard. De burgemeester van Winschoten weigerde zich neer te leggen bij deze uitspraak en ging in hoger beroep. En opnieuw is de burgemeester van Winschoten vandaag in het ongelijk gesteld.

In de gehele circuswereld is enthousiast gereageerd op de uitspraak in hoger beroep. Ook de uitkomst van het onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw naar het welzijn van circusdieren is met instemming ontvangen. Met dit onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke en ter zake deskundige wetenschappers, is afgerekend met de ongefundeerde beschuldigingen van de kant van dierenactivisten die tegen de circuswereld zijn geuit. De VNCO verwacht dat de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland en de onderzoeksresultaten van het Ministerie van Landbouw een einde zullen maken aan onjuiste regelgeving, berichtgeving en beeldvorming omtrent de wijze waarop circussen omgaan met hun dieren.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon