Minister Verburg brengt eerste Staat van het Dier uit

(9 maart 2010)

De Staat van het Dier is een jaarlijkse rapportage over dierenwelzijn en diergezondheid. Nederland is de eerste EU-lidstaat die zo uitgebreid over dierenwelzijn rapporteert. Deze eerste rapportage bevat een nulmeting, pas na herhaalde metingen valt er een uitspraak te doen over de ontwikkeling van het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren. De Staat van het Dier is vandaag samen met de 2e Voortgangsrapportage dierenwelzijn (over 2009) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Staat van het Dier is in opdracht van LNV opgesteld door Wageningen URLivestock Research, die gegevens heeft verzameld over 25 meetpunten aan de hand waarvan een beeld wordt geschetst van het niveau van dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland. Het gaat hierbij om een nulmeting, op basis waarvan monitoring plaatsvindt van dierenwelzijn en diergezondheid.

Voortgangsrapportage

Behalve de Staat van het Dier is ook de tweede Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze voortgang gaat over het jaar 2009.

LNV organiseert komend najaar een conferentie over dierenwelzijn en diergezondheid.

Klik hier voor de betreffende documenten.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon