regeerakkoord

(3 mei 2013)

Er is geen verbod op het houden en tonen van wilde dieren in het circus. Er is geen concept voor een Algemene Maatregel van Bestuur voor handen. De VNCO is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een beleidsombuiging en voert daarover een structureel en voortdurend overleg met het ministerie.

De uitspraak van Raad van State dat het niet aan de gemeenten is om een speelvergunning te weigeren op grond van welzijn van dieren is in zijn volle omvang van kracht. (uitspraak 26 augustus 2009 dossiernummer 200808846/1/H3)

Voor meer informatie neemt u contact op met het VNCO bestuur.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon