Gemeente Tiel komt circusbranche tegemoet

(8 april 2014)

Het staangeld was er, zoals bij veel gemeenten, schrikbarend hoog. Maar aan die situatie komt nu een einde. De gemeente Tiel bracht circussen 1.500 euro per dag in rekening wanneer zij hun tenten opsloegen aan het evenemententerrein aan de Waalkade. Dit terrein wordt tevens gebruikt als parkeerplaats en de gemeente zag in gederfde parkeerinkomsten een rechtvaardiging voor dit hoge tarief.

Na klachten van diverse tourneemanagers en constructieve gesprekken met de VNCO is nu besloten de circusbranche tegemoet te komen. Het staangeld wordt teruggebracht naar 150 euro per dag. ,,Het circus is een oud fenomeen met culturele waarde”, zegt gemeentewoordvoerder Nanny Roelen daarover in huis-aan-huiskrant Stad Tiel. ,,Het in standhouden van de hoge tarieven zou betekenen dat het circus Tiel niet meer aandoet waardoor inwoners uit de gemeente en omliggende dorpen niet meer in de gelegenheid zijn om een voorstelling bij te wonen.”

De VNCO is de gemeente Tiel dankbaar en hoopt dat meer steden dit voorbeeld volgen.

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon