Belastingverhoging aanslag op circus in Nederland

(17 juni 2015)

De branchevereniging van de Nederlandse Circus Ondernemingen, VNCO, luidde in maart van dit jaar met een brief aan staatssecretaris Wiebes de noodklok bij de eerste geluiden van een herziening op het belastingtarief voor de culturele sector. Vandaag klinkt opnieuw een noodkreet. Na eerdere maatregelen die de exploitatie van een gezond circusbedrijf bemoeilijkten, komt het plan voor belastingverhoging extra hard aan bij de ondernemers binnen de -in 2013 tot Immaterieel Cultureel Erfgoed uitgeroepen- branche. Het verzoek aan staatssecretaris Wiebes blijft voor alsnog ongehoord.

De bedrijfstak kreeg binnen twee jaar te maken met enorme kostenstijgingen op breed vlak.
Eerst werden de Nederlandse circussen geconfronteerd met een stijging van de brandstofkosten, doordat rode diesel voor aggregaten en kachels werd afgeschaft.
De tweede verhoging betrof de sectorpremie van 12%. Die premie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico, echter, circusartiesten vertrekken na een seizoen in Nederland gewerkt te hebben naar een volgende werkgever in het buitenland, waardoor zij in het geheel geen gebruik maken van het vangnet als onderdeel van ons sociaal stelsel.
En de derde klap die de circussen moesten verwerken, was de werkkostenregeling (WKR) die per 1 januari 2015 in ging, waardoor het bijvoorbeeld voor bedrijven veel minder interessant is geworden hun personeel een uitje naar het circus aan te bieden.

Prijsschok
De verschuiving naar het hoge btw-tarief zal desastreuze gevolgen voor het Nederlandse circuslandschap hebben. ‘Er is markt voor het circus, het publiek komt en er reizen gedreven ondernemers rond met prachtige, dure producties, maar ooit is de emmer leeg.’ Aldus voorzitter Marcel van den Ende. ‘Mijn leden reizen zonder subsidie en brengen met veel enthousiasme circuscultuur in heel Nederland. Wij vragen staatssecretaris Wiebes en het kabinet de kans om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Circus moet betaalbaar blijven, onze sector leeft dankzij ons publiek en een doorberekening van de stijgende kosten in de prijs van een kaartje levert een prijsschok en groot verzet op. Niet voor niets werd deze maatregel eerder binnen de theatersector teruggedraaid.’

Grote gevolgen
Van den Ende is er duidelijk in: ‘Door alle lastenverzwaringen en besluiten uit Den Haag zijn de kosten dermate gestegen dat het onverantwoord en haast onmogelijk wordt om nog langer een circus te exploiteren. Het voornemen heeft niet alleen gevolgen voor de werkgelegenheid, het heeft ook grote gevolgen voor alle toeleveranciers en is een aanslag op de circuscultuur in Nederland.’

Meer informatie? Neem contact op met het secretariaat van de VNCO. Per e-mail info@vnco.info of telefonisch 06 3982 7186

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon