Besluit 'wilde dieren' - Circusleeuw nog niet uitgebruld!

(11 september 2015)

"Circusleeuw nog niet uitgebruld"

Rotterdam, 10 september 2015 - Als het aan Staatssecretaris Dijksma ligt gaat dit jaar een verbod in op alle wilde dieren in het circus. De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen vindt het een te ongenuanceerde maatregel en vreest een ernstige devaluatie van het circus. Ze begrijpt niet waarom Staatssecretaris Dijksma het onderzoek naar dierenwelzijn in het circus, waartoe de vorige regering had opgedragen, naast zich neerlegt.

Ook Henk van der Meijden, producent van het Wereldkerstcircus in Carré, vindt een verbod buiten proportie: "Als er vijf cafés gesloten moeten worden in Amsterdam door de Keuringsdienst van Waren, zou het natuurlijk onzin zijn alle cafés te sluiten! Beter en eerlijker dan zomaar verbieden is een vergunningstelsel voor dieren met strikte voorwaarden wat betreft huisvesting etc., zoals dat bestaat in Duitsland.”

"Wij vragen geen compromis tussen dierenwelzijn en vermaak. Onderzoek in Nederland geeft aan dat het goed gaat met de circusdieren. Wij vragen de overheid dat men de sector reguleert. Een verbod is veel te ongenuanceerd en doet geen recht aan de circussen en dompteurs die al jarenlang met wilde dieren werken, waarbij het welzijn van deze dieren voorop staat. Eigenlijk gedraagt Staatssecretaris Sharon Dijksma zich met deze maatregel als een olifant in een porseleinkast. Met het invoeren van een verbod wordt volledig voorbij gegaan aan gevoelens en geen enkel respect getoond voor de mens die met wilde dieren werkt.” stelt Marcel van den Ende, voorzitter van de VNCO, branchevereniging voor Nederlandse circusondernemers. 

De Britse leeuwentrainer Martin Lacey jr., bekend van optredens in Koninklijk theater Carré, heeft geen begrip voor de maatregel: “De leeuwen waar ik mee werk zijn van de 19e generatie grootgebracht binnen mijn familie. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen stelt dat de leeuwen zich hebben aangepast aan een leven onder de hoede van de mens. Roofdieren slapen tot 18 uur per dag. Optreden, oefenen, spelen en eten houdt hen de rest van de tijd fysiek en mentaal gestimuleerd.” 

Volgens de dierentrainers miskent de Staatssecretaris de circuspraktijk: “Moderne acts met dieren zetten de schoonheid en natuurlijke talenten van het dier in de verf. Dat contact tussen mens en dier is zeer waardevol. De vertrouwensrelatie tussen mens en dier in het circus komt niet alleen van pas in de piste. Het stelt trainers in staat ziektesymptomen vroegtijdig op te merken en vaak kan behandeling plaatsvinden zonder stresserende verdoving.”

In 2004 zijn, op vraag van het Ministerie van LNV, door de circusbranche richtlijnen voor het houden van dieren in het circus opgesteld. De VNCO vraagt dat men deze richtlijnen implementeert in plaats van een (beroeps-)verbod: “via heldere, controleerbare en werkbare richtlijnen kan men het reeds hoge niveau van dierenwelzijn instellen voor alle Nederlandse circussen”.

De VNCO is de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen. Ze behartigt de belangen van Nederlandse circussen, van reizende circussen tot circussen in het theater, zowel klassiek als modern, met en zonder dieren. Bij de VNCO zijn 11 circusproducenten aangesloten.

Perscontact: Simon De Winter | Secretariaat | Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen

Tel. 06-3982 7186 | info@vnco.info | Postbus 1522 - 3000 BM Rotterdam

← Terug naar het overzicht

Verberg
Toon